AVG en Privacy

NijeBalans-Spinning

UW PRIVACY

Nije Balans verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt(e) van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons heeft verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • Testgegevens en/of trainingsschema’s.
 • Banknummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type

WAAROM WE GEGEVENS NODIG HEBBEN?

Nije Balans verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Om u te helpen met een betere leefstijl
 • Om u te helpen uw trainingsdoelen te bereiken
 • Om u via onze nieuwsbrief te mailen en afspraken te bevestigen.
 • Om u te kunnen bellen indien dit nodig is
 • Om u goedkoper weer in te schrijven na opzegging.
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten
 • Om ons aanbod van onze diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

HOE LANG WE GEGEVENS BEWAREN?

Nije Balans bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. Indien u wilt dat we uw gegeven wissen dan doen we dat op eerste verzoek. E-mail  ons a.u.b. en laat ons weten welke van uw gegevens we moeten wissen.

ZIJN MIJN GEGEVENS VEILIG?

Nije Balans verkoopt uw gegevens nooit aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Nije Balans blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Nije Balans gebruikt cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen via E-mail. Nije Balans zal zo snel mogelijk, maar binnen 5 werkdagen dagen, op uw verzoek reageren.

U kunt ons ook bereiken via:
Telefoonnummer: 0514 – 533466
Bedrijfsadres: Straatweg 52 B Lemmer

KINDEREN 

We kunnen niet controleren of bezoekers van onze website minderjarig zijn. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via E-mail dan zullen wij op uw verzoek deze informatie verwijderen.

BEVEILIGING

Nije Balans neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via E-mail